Vereniging

header3

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, Yavuz Yazici, hij zit de vergaderingen voor, coördineert en is aanspreekpunt voor de vereniging.

Het secretariaat wordt door Gina Groeneveld verzorgd, zij houdt de ledenadministratie bij en verzorgt alle correspondentie.

Will Groeneveld is vicevoorzitter en hoofd van de terreincommissie, hij behandelt nieuwe inschrijvingen van huurders en hij verzorgt de algehele afwerking hiervan, hij bemiddelt bij koop en verkoop van de huisjes.

Wekelijks controleert hij het terrein en checkt bouwaanvragen.
Will verzorgt de algehele financiële administratie en de jaarverslagen van onze vereniging en is aanspreekpunt voor iedereen.

Geschiedenis

Op weg naar verbetering van ons complex.

In maart 2009 zijn we begonnen met de drainage van het complex, in samenwerking en in opdracht van de gemeente Alkmaar.
Putten zijn aangelegd en geulen voor een betere afwatering.

De entree van ons complex is opgeknapt, terrassen zijn aangelegd voor en achter de kantine en er is een plek voor de fietsenstalling gecreëerd.

Gezamenlijk hebben we met de terreindagen de paden voorzien van fijne steentjes waardoor het complex een stuk veiliger en beter begaanbaar is geworden.

Oude kassen en huisjes zijn verwijderd, dit in opdracht van de gemeente Alkmaar en de federatie, die een nota Zicht op Zicht de nieuwe visie omschrijven overgang van stad naar het platteland, dat moet een vloeiend geheel worden waarin de oevers ook een natuurlijke overgang moeten uitstralen en er zullen bloemrijke borders aangelegd worden.

Comments are closed