Vereniging

header3

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, Yavuz Yazici, hij zit de vergaderingen voor, coördineert en is aanspreekpunt voor de vereniging.

Het secretariaat wordt door Gina Groeneveld verzorgd, zij houdt de ledenadministratie bij en verzorgt alle correspondentie.

Will Groeneveld is vicevoorzitter en hoofd van de terreincommissie, hij behandelt nieuwe inschrijvingen van huurders en hij verzorgt de algehele afwerking hiervan, hij bemiddelt bij koop en verkoop van de opstallen.

Wekelijks controleert hij het terrein en checkt bouwaanvragen.
Will verzorgt de algehele financiële administratie en de jaarverslagen van onze vereniging en is aanspreekpunt voor iedereen.

Geschiedenis

Op weg naar verbetering van ons complex.

In maart 2009 zijn we begonnen met de drainage van het complex, in samenwerking en in opdracht van de gemeente Alkmaar.
Putten zijn aangelegd en geulen voor een betere afwatering.

De entree van ons complex is opgeknapt en is beveiligd met een elektrisch bediend hek, terrassen zijn aangelegd voor en achter de kantine.

De kantine (Le Bocage horeca gelegenheid) is volledig verbouwd en heeft sinds enige jaren zijn horeca papieren u kunt daar een biertje en een wijntje nuttigen, ook hebben wij een groot assortiment snacks, alles met een gezellig uitzicht op de omringende tuinen, u bent van harte welkom. Ook is “Le Bocage” te huur voor feesten en partijen, neem contact op met W. Groeneveld 06-29548648.

Gezamenlijk hebben we met de terreindagen de paden voorzien van fijne steentjes waardoor het complex een stuk veiliger en beter begaanbaar is geworden.

Oude kassen en huisjes zijn verwijderd, dit in opdracht van de gemeente Alkmaar en de federatie, die een nota Zicht op Zicht de nieuwe visie omschrijven overgang van stad naar het platteland, dat moet een vloeiend geheel worden waarin de oevers ook een natuurlijke overgang moeten uitstralen en er zullen bloemrijke borders aangelegd worden.

In de wet van Dam onder (artikel 2:35 BW) zijn de procedures geregeld acceptatie verhuur en huuropzegging, u kunt een exemplaar van deze wet opvragen bij het dagelijks bestuur, hierin wordt omschreven de wettelijke verplichting waaraan de vereniging zich moet houden betreffende de mogelijkheid van het opzeggen van het lidmaatschap.

Het opzeggen van een lidmaatschap kan o.a. plaats vinden bij het niet opvolgen en nakomen van de omschreven huishoudelijke- en tuinregels en het niet of achterstallig onderhouden van uw tuin waardoor er waarde vermindering plaats vindt en de vereniging daardoor in een negatieve context geplaats kan worden.

Wij werken met de voorgeschreven  privacy policy voorwaarden, deze kunt u als u nog geen lid bent opvragen via onze mail, bestaande huurders krijgen deze informatie automatisch toegestuurd.

Comments are closed