Activiteiten

header4

Terreindagen

Ieder kwartaal per jaar houden wij als vereniging terreindagen, de huurders helpen mee die dag, er wordt begonnen met koffie of thee en daarna gaan we aan de slag.
Iedere keer wordt er iets aangepakt, voor oktober moet het riet uit de sloten verwijderd zijn, de putten vrijgemaakt, de geulen uitgegraven, de entree een beter aanzien gegeven, onkruid van de hoofd paden verwijderd.
In het voorjaar hebben we de hoofdpaden voorzien van asfaltgruis zodat het veiliger en beter begaanbaar is voor iedereen, iedereen helpt mee die dag, tussen de middag is er een lunch die wordt verzorgd door het bestuur voor iedereen.

Barbecue

Jaarlijks organiseren wij bij voldoende belangstelling voor de huurders een barbecue in de maand juni.

Ledenvergadering

1x per jaar organiseren wij in overleg met de leden een ledenvergadering waar we onze visie op de toekomst presenteren.
Het jaarverslag wordt overlegd en besproken en actuele zaken die belangrijk zijn komen aan de orde.

Comments are closed